B2C

Bouwen op de erfgrens: waar moet je rekening mee houden?

Hoe ver je van de erfgrens af mag bouwen en of je een vergunning moet aanvragen, hangt af van verschillende factoren. Hier zijn de antwoorden op de meest gestelde vragen met betrekking tot bouwen op of tegen de erfgrens:

 1. Hoe ver mag je van de erfgrens af bouwen? Er bestaat geen minimale afstand voor het bouwen tegen de erfgrens. Je mag op eigen grond dus gewoon tegen de erfgrens aan bouwen. Als je precies op de erfgrens wilt bouwen, mag dat niet zomaar, omdat je anders met jouw bouwwerk of muur voor de helft op de grond van jouw buren staat. Het is belangrijk om precies te weten waar de erfgrens loopt en waar je mag bouwen. Deze informatie kun je opvragen bij het Kadaster. Als je echter toestemming hebt gekregen van je buren om op hun erfgrens te bouwen, dan is dat wel toegestaan. Het is verstandig om deze toestemming schriftelijk vast te leggen bij een notaris om misverstanden in de toekomst te voorkomen.
 2. Mag ik een uitbouw maken met ramen die uitkijken op het erf van de buren? Als je een uitbouw of aanbouw wilt maken met ramen die uitkijken op het erf van de buren, geldt er een minimale afstand van 2 meter. Houd hier rekening mee als je van plan bent om een dergelijke uitbouw te maken.
 3. Mag ik tegen een bestaande scheidingsmuur bouwen? Als er al een scheidingsmuur op de erfgrens staat, is het belangrijk om te controleren of het een mandelige muur, een privémuur of een muur die deel uitmaakt van jouw woning is.
 • Mandelige scheidingsmuur: Als de muur precies op de erfgrens is gebouwd, gaat het om een mandelige muur. Jij en je buren zijn beiden voor de helft eigenaar van deze muur. Je mag aan jouw helft van de muur balken, spijkers en ankers bevestigen of vervangen, zolang dit de muur geen schade toebrengt. Je mag ook tot de helft van de muur een goot plaatsen, op voorwaarde dat het water op jouw eigen grond wordt afgevoerd.
 • Privé scheidingsmuur: Als een muur volledig op het erf van de buren staat, betreft het een privémuur. In dat geval mag je niet tegen deze muur aanbouwen. Als de muur op jouw erf staat, geldt hetzelfde voor de buren.
 • Muur als onderdeel van de woning: Als een muur een onderdeel van jouw woning is, ongeacht of deze op de erfgrens staat of op het terrein van de buren, behoort deze muur toe aan de eigenaar van het gebouw.
 1. Moet ik een vergunning aanvragen voor bouwen op of tegen de erfgrens? Het bouwen van een erfafscheiding zoals een stenen tuinmuur aan de voor- of zijkant van jouw woning vereist vrijwel altijd een bouwvergunning. Gewoonlijk moet je eenvergunning aanvragen voor erfafscheidingen of schuttingen die grenzen aan openbaar gebied, zoals openbaar groen of water. Dit komt doordat ze invloed hebben op het aangezicht van de openbare ruimte. Als je jouw huidige woning wilt uitbreiden met een aanbouw of uitbouw, is het ook gebruikelijk dat je hiervoor een vergunning moet aanvragen. Dit kun je doen bij jouw gemeente.

  Voor het bouwen van een aanbouw op de erfgrens heb je toestemming van je buren nodig. In sommige gevallen is ook een vergunning vereist, afhankelijk van de hoogte en grootte van de aanbouw.

  Voor specifieke informatie over jouw situatie kun je contact opnemen met jouw gemeente.