B2C

Hoe herken je houtworm?

Hoe herken je of je last hebt van houtworm?

Houtworm is een verzamelnaam voor insectenlarven die hout vernietigen. In de omgangstaal worden houtwormen ook wel “memel” genoemd. De belangrijkste plagen zijn de larven van de gewone boorder (anobium punctatum), de gevlekte knaagdierkever (Xestobium rufovillosum), de ouderhoornkever (Hylotrupes bajulus) en de spintkever (Lyctus bruneus).

De larven van deze kevers kunnen soms jarenlang door het hout eten zonder dat het opvalt. In de zomer leggen vrouwelijke kevers hun eieren in scheuren in houtwerk. De larven ontwikkelen zich hieruit en zoeken hun toevlucht in het bos. Om te bepalen met welk type houtworm je te maken hebt, kun je kijken naar de grootte van de uitblaasopening, boorstof, houtsoort, houtvochtgehalte en aantastingsplaats.

Mensen die denken dat ze houtworm hebben, zeggen vaak dat het moeilijk is om goede informatie te vinden over de soort, gevaren en behandelingen. Het is belangrijk om vast te stellen met welk type houtworm u te maken heeft en of behandeling aangewezen is.

VKP Plaagdierbestrijding helpt u graag met uw houtworm bestrijding.